Waves Of Costa Fuego
By Almodine
Last Post: N/A

Laura Isabelle Villacampo is known to her beauty in Costa Fuego, marami man ang nagsasabi na para siyang anak mayaman pero ang totoo n'yan ay mulat talaga siya sa hirap. Hindi niya kailanman nakilala ang kanyang ama at tanging ang ina niya lang ang nagpalaki sa kanya.

Namasukan bilang isang Part-time kasambahay sa mansion ng mga Del Fuego, isa sa mga mayayamang pamilya sa buong Costa Fuego at nakilala ang panganay na anak ng Don at Donya na si Eng. Archival, isang seryoso at intimidating na lalaking hindi niya inakalang magugustohan niya.

Ano nga ba ang pwedeng kahinaan ng isang katulad niya na mulat na sa kahirapan? Ang pagkagusto niya ba sa isang anak mayaman?

Deep-rooted hate, life-changing truths, and a thirst for revenge. How can a spark of love win?... Can Laura and Archival find their way to fight the love that has burned to ashes?


Chapters Date
Not Available

Share This